zzper nieuws

BSN-nummer blijft onderdeel btw-nummer zzp’ers

Bezoekers hebben dit profiel 188 keer bezocht.

Bron: Ministerie BZK.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat wat hem betreft het burgerservicenummer (BSN) onderdeel blijft van het btw-identificatienummer van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Alle ondernemers voor de omzetbelasting krijgen een btw-identificatienummer. ‘Het BSN en het btw-identificatienummer bevatten geen persoonskenmerken. Hieruit kunnen geen persoonlijke gegevens worden afgeleid. In dat licht bezien is het geen bezwaar om het BSN als basis te nemen voor het btw-nummer voor (kleine) ondernemers. Dit biedt uit oogpunt van administratieve lastenverlichting ook voordelen. Er zijn geen aparte registratienummers nodig voor btw en andere fiscale verplichtingen,’ aldus Plasterk. De verplichting tot gebruik van dit nummer vloeit volgens de minister voort uit Europese regelgeving. Plasterk: ‘Het btw-identificatienummer is van groot belang voor de controle van de juiste btw-heffing en juiste aftrek van voorbelasting. Het nummer heeft in totaal veertien posities en bestaat uit de landcode NL, het fiscaal nummer of burgerservicenummer (BSN) en de toevoeging B01. Ondernemers moeten het nummer vermelden op uitgaande facturen aan andere ondernemers en rechtspersonen.
In bepaalde gevallen moet ook het btw-identificatienummer van de afnemer worden vermeld op de factuur. Ondernemers dienen zorgvuldig om te gaan met het btw-nummer en dit alleen te vermelden als het nodig of verplicht is. In dat kader is het bijvoorbeeld van belang om te weten dat de wettelijke verplichting tot het vermelden van het btw-identificatienummer op facturen, alleen geldt voor prestaties die zijn verricht aan andere ondernemers. Als wordt gepresteerd aan particuliere afnemers hoeft, met uitzondering van enkele bijzondere transacties, geen factuur met het btw-nummer te worden uitgereikt. Mocht toch een factuur worden uitgereikt dan hoeft deze niet te voldoen aan de wettelijke vereisten zoals die gelden met betrekking tot prestaties aan ondernemers. Het btw-identificatienummer hoeft daarop dus niet vermeld te worden. Ook zijn ondernemers zeker niet verplicht hun btw-identificatienummer te vermelden op briefpapier, foldermateriaal of een internetsite.’