zzper infozzper nieuws

De KOR 2014 (kleineondernemersregeling) en de laatste btw-aangifte van het jaar

Bezoekers hebben dit profiel 195 keer bezocht.

Heb je als ondernemer in een (boek)jaar minder dan € 1.883 omzetbelasting
(btw) betaald, dan kom je misschien in aanmerking voor de KOR
(kleineondernemersregeling) en kan dat betekenen dat je minder of zelfs
helemaal geen omzetbelasting (btw) hoeft te betalen.

Voorwaarden om de KOR toe te kunnen passen

Wil je hiervoor in aanmerking kunnen komen, dan moet je aan de
volgende voorwaarden voldoen:

1.      – je bent een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of
hebt een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (vennootschap onder firma,
maatschap) én

2.      – de onderneming is gevestigd in Nederland én

3.      – je voldoet aan de administratieve verplichtingen
voor de btw.

De KOR geldt dus niet voor rechtspersonen (BV, NV, stichting
of vereniging) of als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Hoe bereken je de KOR?


1.883 of meer

Geen vermindering


1.346 tot € 1.883

2,5 x (€ 1.883 – btw-bedrag)


1.345 of minder

De vermindering is gelijk aan 
het btw-bedrag. U hoeft dus geen btw te betalen.

Bron: Belastingdienst 2014

Een rekenvoorbeeld:

Je hebt in 2014 in totaal voor € 10.000 aan btw aan je
klanten berekend. Zelf heb je voor € 8.500 betaald aan btw over jouw zakelijke
uitgaven in 2014. Per saldo had je € 1.500 aan btw moeten afdragen aan de
Belastingdienst.

De vermindering die je mag toepassen conform de KOR bedraagt
nu: 2,5 x (€ 1.883 – 1.500) = € 383.

Per saldo moet je in 2014 dus € 1.117 (€ 1.500 – € 383) aan
btw betalen aan de Belastingdienst.

Dit voordeel moet je dan wel weer bij de winst over 2014
optellen.

Een aantal aandachtspunten

Soms is de KOR-berekening wat ingewikkelder (bijvoorbeeld als
je zaken doet met het buitenland of als er sprake is van verlegde btw) of kun
je er toch geen gebruik van maken, ondanks dat je aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld
als je landbouwer/veehouder bent en hebt gekozen voor de normale btw-regels of
als je onroerend goed verhuurt en hebt gekozen voor belaste huur).

En heb je als ondernemer meer dan 1 onderneming, dan moet je
de btw-bedragen voor al deze ondernemingen bij elkaar optellen. De KOR geldt
namelijk voor jou als ondernemer en niet per onderneming.

Tijdstip van toepassen van de KOR

De berekening voor vermindering van de btw voor kleine
ondernemers wordt aan het einde van het (boek)jaar berekend. Het berekende bedrag breng
je bij de laatste aangifte van het (boek)jaar in mindering en vermeld je bij
vraag 5d van de aangifte.

Doe je echter bijvoorbeeld elk kwartaal aangifte, dan mag je
bij iedere aangifte al een voorlopige vermindering toepassen, indien
aannemelijk is dat je over het hele jaar genomen in aanmerking komt voor de KOR.
Bij de eerste aangifte maak je dan een schatting van het totaal te betalen
btw-bedrag over het hele jaar. Wil je hiervan gebruik maken, schat het bedrag
dan niet te hoog in, anders moet je bij de laatste aangifte extra betalen.

Tip

Mocht je merken dat je aan het einde van het (boek)jaar net
boven de € 1.345 (of € 1.883) aan btw-afdracht zit, doe dan nog een grote
investering zodat jouw btw-bedrag weer net onder de € 1.345 (of € 1.883) en dus
onder de KOR valt.

Melissa Somhorst – van Langen

Somhorst Office Support

Mijn profiel