zzper info

De ZZP’er en verzekeringen, waarom wel en waarom niet?

Bezoekers hebben dit profiel 165 keer bezocht.

door: Cees J.M. Kuijlaars.

Alvorens over verzekeringen en verzekeringsvormen en zo te beginnen is het goed om even stil te staan bij het WAAROM? Waarom sluit je een verzekering af of, wat is het doel of nut van een verzekering?

Uitgangspunt:
In het oude Wetboek van Koophandel staat het zo ongeveer geformuleerd als het verzamelen van geld (=premie) bij velen om de schade van de enkeling te kunnen betalen.  Het betreft hier dan natuurlijk schade die je in je eentje, als het jou zou treffen, niet of moeizaam op zou kunnen ophoesten en die bijvoorbeeld de continuïteit van jouw financiële huishouding en /of de continuïteit van het bedrijf in gevaar zouden brengen. Dus niet de schade van 125,00 euro maar wel de mogelijke schade van bijvoorbeeld euro 150.000,00  kortom schade die een ongezonde impact heeft op balans en winst- en verliesrekening.  Dat betekent ook direct dat, mocht er een behoorlijk eigen vermogen zijn gekoppeld aan een behoorlijke solvabiliteit er ook heel genuanceerd naar de mogelijkheid van het hanteren van eigen risico’s en dus premiekorting gekeken kan worden.

Verzekerbaar zijn uitsluitend die risico’s die alleen de kans op verlies geven, z.g statische risico’s. Risico’s die gepaard gaan met een kans op winst (investeringen, wel of geen bijkantoor etc.) zijn in algemene zin geen verzekerbare risico’s en worden gezien en betiteld als ondernemers risico’s en/of dynamische risico’s.
Schades , of beter statische risico’s, kunnen zich globaal in een viertal velden manifesteren.

 1. Eigendommen (opstal, inboedel, inventaris, computers, machines, auto’s, heftrucks, gereedschappen, goederen, half fabrikaat etc) De aanschafwaarde en/of vervangingswaarde van die eigendommen is u meestal wel bekend. Kiest u ervoor ze niet te verzekeren dan kunt u overzien/weten waar u maximaal zelf voor op moet komen en of u of uw onderneming dat kunnen dragen of dat het toch verstandig is dat risico te financieren door er bijv. een verzekering voor te kopen.
 2. (Bedrijfs) Inkomen, bedrijfsschade. Gebeurt er wat aan de eigendommen kant (brand uw pand af, ontploft uw computer met daarin bijv. uw financiële administratie of registratie van uw voorraad of uw magazijn beheer, draait uw unieke machine in de soep waardoor u niet meer kunt produceren/leveren, gaat er een hele grote afnemer of toeleverancier failliet of brand die af) dan kan dat serieuze gevolgen hebben voor uw eigen omzet en continuïteit.
 3. Aansprakelijkheden. Er kunnen zich allerlei (onbenullige) situaties voordoen waardoor zaken behoorlijk uit de hand kunnen lopen en waarvoor uw onderneming of uzelf aansprakelijk worden gesteld voor de (financiële)  gevolgen. U beschadigt bijv. een machine van uw cliënt waardoor die hoge reparatiekosten heeft en mogelijk inkomsten derft, u bent aan het werk en er gebeurt iets waardoor iemand gewond raakt en/of overlijdt met alle consequenties (toekomstverwachtingen etc.) van dien. Of u geeft (onbedoeld) verkeerde adviezen, komt termijnen niet na, levert zaken die niet doen wat ze behoren te doen etc. Het vervelende van dit soort zaken is dat u niet weet wat er op u af komt. Ik bedoel dat in relatie tot de Eigendommen. Daar weet u precies (of behoort u te weten) wat het kost om een inboedel of inventaris of auto etc. te vervangen en kunt u daar een besluit over nemen. Dek ik het risico wel of niet af, kan ik het wel of niet zelf dragen? Wordt u daarentegen geconfronteerd met een letselschade waar u aansprakelijk voor wordt gesteld of een productie die stil valt of een voorraad beheers systeem wat niet doet wat het zou moeten doen, dan kan dat al gauw in de tonnen gaan lopen en dat kunt u niet voorzien en daar kunt u niet voor reserveren.
 4. Personen. Er kan van alles en nog wat met u en/of uw collegae gebeuren door ziekte en/of een ongeval. Dat soort zaken brengen een hoop persoonlijke kosten met zich mee, hebben vaak ook effect op de persoonlijke inkomens situatie en betekenen het nodige voor u als u ook werkgever zou zijn. Bijvoorbeeld voor wat betreft een loon doorbetalings verplichting of doordat er in een klein team veel uitval door mogelijk ziekte is waardoor u extra kosten voor uitzendkrachten moet maken of bijv. zelfs uw omzet wordt geraakt.

Verzekerings vormen/checklist :

(niet uitputtend, per verzekeringsvorm zijn allerlei details van belang, bespreek het vooral met uw adviseur)

 

1. Eigendommen, zoals

Opstallen Gereedschappen
Kantoor inboedel (half) fabricaat
Bedrijfs inventaris Eigendommen van cliënten
Goederen Vervoermiddelen
Machines/computers Werkmaterieel

 

2. (Bedrijfs) inkomen, zoals

(brand) bedrijfschade Afnemers risico
(machinebreuk) bedrijfsschade Constructie all risks (CAR) bedrijfsschade
(computer) bedrijfsschade Rechtsbijstand
Extra kosten herstel administratie Fraude
Toeleveranciers risico

 

3. Aansprakelijkheden, zoals

 • AVB, aansprakelijkheids verzekering voor bedrijven. (criterium: letsel en/of materiële schade, derde, aansprakelijkheid)
 • BA, beroepsaansprakelijkheid. (schade t.g.v. foute adviezen etc. Er is niemand gewond en er is niets stuk)
 • CBA, commissarissen en bestuurders aansprakelijkheid. De bestuurder wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor foute besluitend en slecht bestuur dat consequenties heeft.
 • Wegam, aansprakelijkheid voor schade door een ongeval aan de bestuurder van

 

4. Personen

Ziektekosten Wao eigen risico drager
Arbeids ongeschiktheid Ongevallen inzittenden
Ongevallen Pensioen
Ziekte wet  

 

Waar zou u in ieder geval aandacht voor moeten hebben?

 • De aansprakelijkheids verzekering (algemene aansprakelijkheid en beroeps aansprakelijkheid)
 • De verzekering van uw eigendommen en mogelijke bedrijfsschade als gevolg van het verloren gaan van die eigendommen of van de op informatiedragers opgeslagen bedrijfsinformatie.
 • Inkomens verlies t.g.v. ziekte en/of ongeval
 • Pensioen opbouw

 

Geen bedrijf of onderneming of ZZP’er is hetzelfde. Wat u wel of niet verzekerd op basis van uw activiteiten, financiële positie en uw risico’s is aan u. Te veel is zeker niet goed, te weinig ook niet. Zorg dat u goed wordt geadviseerd door iemand die bereid is zich in uw omstandigheden te verdiepen en die het verzekerings vak begrijpt zodat hij/zij die twee zaken op een professionele manier kan verbinden voor u tegen overzichtelijke en afgewogen kosten.

Strategisch Verzekerings Advies