Algemeen infoAlgemeen nieuws voor de zzperzzper infozzper nieuws

Juridische checklist voor (startende) ondernemer

Bezoekers hebben dit profiel 179 keer bezocht.

Bij deze
checklist is het goed om alle aspecten langs te lopen en de vragen voor jezelf
af te vinken. Heb je ernaar gekeken en het geregeld, dan is het prima. Bij
vragen, onduidelijkheden of niet (goed) geregeld of uitgezochte zaken, ga op
zoek, dan wel neem contact op. Wij helpen graag! Jou aangeboden door: Juridisch
Eerste Hulp Bij Ondernemen.

Stap 1

Beroepseisen en diploma’s

o        
Eisen gesteld
aan het mogen uitoefenen van het beroep of bedrijf?

o        
Registratie voor
het uitoefenen van het bedrijf of beroep verplicht?

o        
Aansluiting bij
een beroepsorganisatie of een belangenvertegenwoordiging noodzakelijk dan wel
verstandig?

Zie:
http://www.ondernemersplein.nl/wet

Stap 2

Gemeentelijke voorschriften

o        
Voorwaarden in
jouw gemeente voor het mogen vestigen van een bedrijf en beroep?

o        
Mag jouw bedrijf
of beroep vanuit huis uitgeoefend worden?

o        
Ontheffingen
nodig om het bedrijf of beroep te vestigen c.q. vanuit huis te drijven?

Zie
o.m.
http://www.ondernemersplein.nl/  en http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/

Stap 3

Inschrijven bij Kamer van Koophandel

o        
Ondernemingsnaam
toegelaten en niet verwarrend of reeds geclaimd?

o        
Rechtsvorm
gekozen en geschikt voor het uit te oefenen bedrijf of beroep?

o        
Past de
rechtsvorm bij de wijze waarop wordt (samen)gewerkt?

o        
Is de rechtsvorm
goed vastgelegd?

o        
Duidelijk
welke  rechtsbescherming de rechtsvorm
biedt?

Zie:
http://www.kvk.nl/

Stap 4

Aanmelding bij Belastingdienst

o        
Heb je een BTW
nummer ontvangen en hoe en wanneer draag je BTW af?

o        
Worden (de
inkomsten uit) jouw werkzaamheden beschouwd als (Winst uit) een onderneming?

o        
Heb je recht op
aftrek van voordelen als ondernemer voor de Inkomstenbelasting?

Zie: www.Belastingdienst.nl .

 

Stap 5

Werken niet in loondienst

o        
Bied je
producten of diensten aan? Bij producten ga naar stap 7, bij diensten lees
verder.

o        
Beperkt aantal
opdrachtgevers per jaar lees verder of meerdere ga naar stap 7.

o        
Indien beperkt,
heb je een VAR aangevraagd bij de Belastingdienst?

o        
Heb je een VAR
WUO (naar stap 7)  of ROW?

Zie: http://www.belastingdienst.nl/niet in loondienst  .

Stap 6

VAR ROW

o        
Bij een VAR
resultaat uit overige werkzaamheden: informeer opdrachtgever(s) en bewaak
zelf de grenzen tussen zelfstandigheid en werknemerschap.

o        
Opdrachtgever
bekend met eigen verplichting tot toetsen arbeidsrelatie?

Zie: http://www.belastingdienst.nl/var_row  .

Stap 7

Duidelijkheid over grenzen dienstverlening

o        
Heb je algemene
voorwaarden?

o        
Heb je een
disclaimer op/bij je website/blog/mails?

o        
Worden de
algemene voorwaarden door je bij iedere opdracht vooraf kenbaar gemaakt?

o        
Zijn de algemene
voorwaarden verstrekt en/of vrij beschikbaar?

o        
Incassokosten
geregeld in de voorwaarden?

o        
Privacyregeling
opgenomen in de voorwaarden?

o        
Heb je een
webshop, dan gelden er bijzondere regels!

Zie: E-book Juridisch goed geregeld
ondernemen

van JuridischEHBO.

Stap 8

Contractuele issues

o        
Consumenten als
klant? Met de strakkere regels rekening gehouden bij afspraken/voorwaarden?

o        
Bijzondere afspraken
(kernbedingen) opgenomen in aparte overeenkomst?

o        
Juridische
documenten geactualiseerd en gedocumenteerd, zoals contracten/voorwaarden?

o        
Afspraken
vastgelegd met leveranciers, onderaannemers, partijen waarmee je samenwerkt?

o        
Debiteurenrisico
afgedekt?

o        
Heb je WA en
beroepsaansprakelijkheid afgedekt?

Mijn profiel