Bureau-ARCHI-TEKST

Visitors have accessed this post 76 times.

Bureau-ARCHI-TEKST
Ed Driever
Ruynemanstraat 62
5012 JH Tilburg

Route

<<-Ga terug


UnknownTaal is het op basis van een universeel, aangeboren vermogen gevormde geheel van tekens en regels en het combineren van die tekens en regels tot betekenisdragende elementen. Daarvan maakt de mens gebruik om zijn gedachten te articuleren, zijn wereld te ordenen en om te communiceren.

Sociale vaardigheden, ook wel sociale zelfredzaamheid genoemd, zijn de omgangsvormen om zich in de maatschappij te kunnen handhaven, zoals het vragen om inlichtingen en het maken van mondelinge en schriftelijke afspraken. Thema’s van het schoolvak sociale zelfredzaamheid zijn beleefdheid, assertiviteit, respect vragen en geven, complimenten geven en erop reageren en een mening hebben en die verdedigen.

Bureau ARCHI-TEKST geeft taal- en re-integratietrainingen met alle gangbare methodes en met lesmateriaal dat het differentieert uit de directe omgeving van de deelnemer.

Sinds januari 1998 verzorg ik naast redigeer- en schrijfopdrachten taaltrainingen bij bedrijven. Ik kwam al gauw in aanraking met het schoolonderwijs; mij werd gevraagd om op een mbo-school lessen Nederlands te geven. Vanaf het schooljaar 2010-2011 heb ik mij op alle gebieden van het schoolonderwijs ingewerkt. Ik word betrokken bij tal van aspecten die te maken hebben met leerlingen, lesmateriaal, examinering, onderwijsplannen, onderwijs in het algemeen en de gang van zaken op die mbo-school in het bijzonder. Ook vertegenwoordigde ik de school in de Commissie Instellingsexamens.

images