zzper infozzper nieuws

StadsDNA als basis voor nieuwe collegeprogramma’s

Bezoekers hebben dit profiel 151 keer bezocht.

Wil je werken aan de sociaaleconomische vitaliteit van de stad, dan moet je eerst weten wat het DNA, het verhaal van de stad is. Dat is het advies aan de colleges die na de gemeenteraadsverkiezingen worden gevormd. Nu is hét moment om een inspirerende visie te formuleren.

Steden moeten uitgaan van hun eigen kracht en karakter, staat in het advies ‘Perspectief voor steden’ van de commissie Derksen. Die kreeg van de VNG
de opdracht om mee te denken over nieuwe collegeprogramma’s voor de steden.
De commissie heeft steden onder de loep genomen, trends bekeken en suggesties gedaan ter inspiratie. De belangrijkste is om als stad jezelf te blijven. ‘Je moet kijken wat het karakter van de stad is. Profileren is goed, maar het moet wel realistisch zijn.’

Steden zijn steeds meer de motor van economie en innovatie. Bedrijven profiteren van elkaars nabijheid en clusteren in steden. Dat is overigens van alle tijden. Zo zijn steden ontstaan en die hebben altijd een grote aantrekkingskracht gehad op mensen: bewoners, ondernemers, kunstenaars en toeristen.
En net als vroeger kent het stedelijk succes ook zijn keerzijde. Bijvoorbeeld in steden als Amsterdam en Rotterdam leeft ruim tien procent van de bevolking onder de armoedegrens.

StadsDNA-als-basis
Hans van den Brink

In de komende jaren moet het dus niet alleen gaan over de economische groei, over de creatieve klasse, over broedplaatsen, maar ook over de nieuwe armoede, de nieuwe woningnood en het gebrek aan kansen. Kortom: over de sociaaleconomische vitaliteit van steden.

Daaraan kun je werken op basis van het stadsDNA: waar ligt de kracht van je stad? Wat is het verhaal van je stad? Op basis van het DNA weet je wat erbij past, wat je stad nodig heeft – en wat niet.
Hiermee heeft The History Store een aantal gemeenten in Nederland en Australië geholpen om een consistente visie op de ontwikkeling van de stad te formuleren, op fysiek-ruimtelijk, economisch, sociaal en cultureel terrein.

Juist nu, bij het formeren van de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders, is het moment voor zo’n consistente en inspirerende visie. De aanpak van The History Store richt zich op de gemeenschappelijke wortels en de potentie van de stad en werkt daarom verbindend: bewoners, ondernemers, ambtenaren en politici, ‘harde’ en ‘zachte’ sector.

Wil je dat jouw stad ook (nog meer) sociaaleconomisch vitaal wordt? Bel direct met Hans van den Brink van The History Store 06-53646415 of mail.

Zie mijn profiel op Mijn-ZZPer.nl